Vanliga frågor

Vanliga frågor om ballongflygning.

När brukar ni flyga?

Under sommarhalvåret flyger vi så nära soluppgång och solnedgång som möjligt p.g.a. att det mitt på dagen kan vara mycket termik. Termik blir det när marken värms upp och det blir uppåtvindar (som t.ex. skärmflyg och segelflygplan nyttjar) som gör att ballongen blir väldigt svårmanövrerad.

Vintertid förekommer inte termiken och då är det möjligt att flyga hela dagarna.

 

Hur högt flyger man?

Vanligtvis flyger vi mellan ca 1000 och 3000 fot (1 fot = 0,3048 meter, oftast räknar man att 1 fot är cirka 30 cm).

 

Hur länge flyger man?

Det varierar men oftast blir det cirka 1 timme i luften.

 

Hur styr man en ballong?

Man åker med vinden. Ofta varierar vindriktningen något på olika höjd och genom att ändra höjden och hitta den vindriktningen som är lämpligast kan vi ”styra” något.

 

Är det farligt att flyga ballong?

Nej! I flygplaneringen som piloten gör ingår mycket säkerhetstänkande, d.v.s. att redan före start planera för rikligt med landningsmöjligheter, god marginal med gasolmängd, mm. Det som kan vara farligt är kraftledningar och master som vi därför håller god marginal till av säkerhetsskäl.

 

 

Vad är det för bränsle som används?

Gasen vi använder är gasol. Vi har 4 cylindrar som rymmer 20 kg styck med oss vid en flygning.

Hur mycket som går åt beror mestadels på ballongens storlek och vikten i korgen. Avgörande är också åldern på höljet – ett nytt tyg är tätare än ett äldre.

 

Var brukar ni starta?

Vi måste alltid ta kontak med flygledaren på Växjö flygplats innan vi flyger i Växjö med omnejd. Så att vi inte är ivägen för flyget.

Men dom platserna vi oftast brukar starta i Växjö är Evedal, bandybanan i Öjaby, någonstans på I 11 gamla övningsområde.

Alvesta, utanför Bror Perssons möbler, Kronobergshed, Smålanda.

Lammhult, idrottsplatsen.